อาฟเต้อแมททีเรียลคลาส แต้งกิ้งเวรี่มาชชชชช อาจานก้อฟบิวตี้แมททีเรียลเกิลอ้อฟมายคลาส

อาฟเต้อแมททีเรียลคลาส แต้งกิ้งเวรี่มาชชชชช อาจานก้อฟบิวตี้แมททีเรียลเกิลอ้อฟมายคลาส

1 0 1 8 (at สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand)

1 0 1 8 (at สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center,Thailand)