.
สิ่ง
ที่
ค้น
พบ
ระหว่าง
นั่ง
เฉย
เฉย
.
.
.
#นิ้วกลม#vsco#vscocam

.
สิ่ง
ที่
ค้น
พบ
ระหว่าง
นั่ง
เฉย
เฉย
.
.
.
#นิ้วกลม#vsco#vscocam